Welkom bij de Euregio business club         

                                    

Persoonlijke contacten naast kennis van aanbod en behoefte van MKB partners binnen de Euregio;
DAT is wat Europa doet leven en het ondernemen in de grensstreek succesvol maakt.    

Grenzen overschrijden betekent op elkaar afstappen,  problemen direct uit te spreken en aan oplossingen te werken.

 

Deze gedachte vormde het uitgangspunt om destijds de Business Club IJssel-Ems op te richten die is opgegaan in de huidige Euregio business club.
Juist daar waar verschillende nationaliteiten elkaar zakelijk ontmoeten en leren kennen, kunnen zakenrelaties tot bloei komen.

 

Vertrouwen en openheid zijn doorslaggevend om als partners de samenwerking te intensiveren.

De Euregio business club biedt hiervoor een uitgelezen platform, grenzen te overschrijden en zakenrelaties gericht aan te gaan en verheugt zich erop ook u als lid te mogen begroeten.    

 

 

 

Het bestuur wordt gevormd door:

 

Franz Hagemann, voorzitter( BHB Kanzlei)         

Harold Oude Smeijers, secretaris ( KroeseWevers)

Dick Goldschmidt, penningmeester  ( De Ruijter en Goldschmidt)

Norbert BrĂ¼nemann, lid ( Ragano)

                                          

                                                                                                                 

 

  • Nederlands
  • Deutsch